TCMB'ye Baglanilamadi!
Access is denied.

şile mali müşavir Mali Müşavirlik Hizmetleri - Anadolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti

şile mali müşavir

şile mali müşavir Ticari hayatın akışında çok önemli olan muhasebe faaliyetleri ticari faaliyet yapan her işletmenin ihtiyaç duyduğu bir uygulamadır. Buna göre bir işletmenin muhasebesini tutmaktan anlaşılan bu işletmenin faaliyetlerinin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması gibi işlemlerdir. Genel olarak baktığımızda her türlü durumun muhasebesini yapmak demek planlama, programlama, değerlendirme gibi işlemleri yapmak anlamına gelir. Mali işlere vurduğumuzda da tüm yapılan işlemlerin kayıt altına alınarak ölçülmesi ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi için verilen önemli bir hizmet muhasebe hizmetidir.

Mali müşavirlik hizmetine bakacak olursak yine muhasebe faaliyetlerine bağlı olarak ticari işletmelerin ekonomik akış içerisinde yapılan muhasebe işlemlerinden de yararlanılarak değerlendirmeler yapılması ve bu değerlendirmeler neticesinde bundan sonra yapılacak işlemlerin atılacak adımların planlanması konusunda danışmanlık yapmak temel hizmet olarak verilebilir. Ancak mali müşavir sıfatına sahip kişinin muhasebe işleriyle alakası olmaz gibi bir durum yoktur. Bu hizmet adeta muhasebe işlemlerini kapsayan bir hizmettir. Zaten ülkemizde bu duruma bağlı olarak bu hizmetleri yapan kişilere genel olarak serbest muhasebeci mali müşavir sıfatı verilmektedir.

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi

Güncel Bilgiler

altın
ANKARA