TCMB'ye Baglanilamadi!
Access is denied.

ataşehir mali müşavir Mali Müşavirlik Hizmetleri - Anadolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti

ataşehir mali müşavir

ataşehir mali müşavirlik Yerli ve yabancı şirketlerin uluslararası muhasebe standartları dikkate alınarak Türk Vergi Sistemine göre yapısal ve fonksiyonel takip ile sonuç odaklı mükellefiyet takibinin yapılması

Danışmanlık

Vergi – Türk Tic. Kanunu, İş ve Sosyal Sigorta konuları,
Şirket Genel Kurul çalışmaları,
Basel II kredi çalışmaları,
Şirket Hukuku Danışmanlığı,
İK danışmanlığı…
Denetim

Firmaların tuttukları kayıtların, uzman ekibimiz tarafından kontrol edilerek doğruluk testlerinin yapılması. Beyannameye yönelik sonuç hesaplarının ve vergi çalışmalarının kontrol edilmesi.

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi

Güncel Bilgiler

altın
ANKARA