TCMB'ye Baglanilamadi!
Access is denied.

Haberler Mali Müşavirlik Hizmetleri - Anadolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti

Haberler ve Duyurular

SGKlılara Malullük Aylığı Bağlanma Şartları
SGKlılara Malullük Aylığı Bağlanma Şartları
Sigortalıların, sağlık durumları nedeniyle çalışamamalarından aylık bağlanan durumlardan birisi de maluliyettir. ...
İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik
İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak çıkarılan Geçici ve Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23 Ağustos 2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanmı ...
İş Güvenliğinde Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
İş Güvenliğinde Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
İşyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemek üzere Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11 Eylül tarihli resmi gazetede yayınlandı. ...
Gayrimenkuller ve Emsal Kira Bedeli Uygulaması
Gayrimenkuller ve Emsal Kira Bedeli Uygulaması
Gelir Vergisi Yasası’nın 70’inci maddesi hükmü gereği olarak aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları (kullanıcıları) zilyedleri irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden ...

1 2 3 4 5

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi

Güncel Bilgiler

altın
ANKARA