TCMB'ye Baglanilamadi!
Access is denied.

2018 Yılında İşsizlik Ödeneği Bilgileri Mali Müşavirlik Hizmetleri - Anadolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti

2018 Yılında İşsizlik Ödeneği Bilgileri

İşsizlik ödeneği, daha önce bir işyerinde çalışmış ve çeşitli nedenlerle işsiz kalan bireylerin gelir kaybını gidermek amacıyla işsizlik fonundan ödenen bir ödenek olup zorunluk işsizlik sigortasının kapsamında verilmektedir.

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için işsizliğin nedeninin haklı bir gerekçe olmayan iradeye bağlı olmaması gerekir. Genel bir ifadeyle işçinin istifa etmesi gibi veya kendisine haklı nedenle fesih yetkisi vermeyen bir durumun olmaması gerekir. Bu anlamda uygulamada işçinin işten ayrılma nedenine bakılarak işsizlik ödeneğine hak kazanıp kazanmadığı kontrol edilmektedir. Böyle bir durumda ise kontrol mekanizması işten ayrılış nedeni için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen işten çıkış kodlarına göre işlemektedir.

İş sözleşmeleri işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona eren sigortalılar, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri´ne süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, iş sözleşmelerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.
İş sözleşmelerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde,

- 600 gün prim ödemiş olanlara (600-899 gün arası) 180 gün,
- 900 gün prim ödemiş olanlara (900-1079 gün arası) 240 gün,
- 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri tarafından işsizlik ödeneği ödenir. İşsizlik ödeneği süresi, en az 6 ay, en çok 10 ay süreyle verilmektedir.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı’dır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

01.01.2018-31.12.2018 dönemi için 2.029,50 TL asgari ücret üzerinden aylık işsizlik ödeneği tutarı en az 811,80 TL ve en yüksek tutar ise 1.623,60 TL olarak uygulanacaktır. Bu tutarlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme gerçekleştirilir.

Bu durumda ödenek tutarları sırasıyla damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra net 805,64 TL ve 1.611,28 TL’dir.

Dönem  
01.01.2018-31.12.2018
Asgari ücret 2.029,50 tl
En düşük işsizlik ödeneği 811,80 tl
En yüksek işsizlik ödeneği1.623,60 tl

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi

Güncel Bilgiler

altın
ANKARA