TCMB'ye Baglanilamadi!
Access is denied.

Emlak Vergisinin Son Ödeme Tarihi 30 Kasım UNUTMAYINIZ ! Mali Müşavirlik Hizmetleri - Anadolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti

Emlak Vergisinin Son Ödeme Tarihi 30 Kasım UNUTMAYINIZ !

01/11/2017-30/11/2017: Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2017-30/11/2017: 2017 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2017-30/11/2017: 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/2017- 30/11/2017: Ekim 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2017- 30/11/2017: Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/2017- 30/11/2017: 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
01/11/2017-30/11/2017: Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/2017-30/11/2017:7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
2017 bina, arsa, arazi ve çevre temizlik vergisi ödeme işlemleri belediyenin banka hesaplarına ödenmektedir. Bu işlemi mükellef bizzat kendisi yapabileceği gibi, vergi ödemesi yapacağı ilgili belediyenin, internet ortamı olan e-belediye sistemine giriş yaparak da 2’nci taksitlerini ödeyebileceklerdir.

EMLAK VERGİSİ TAKSİTLERİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

2017 bina, arsa, arazi ve çevre temizlik vergilerini taksit zamanlarında ödenmezse ne olur? Bu takdirde, her ay için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yayınlanan 19.10.2010 tarih ve 2010/955 saylı Bakanlar Kurulu Kararına göre aylık %1.40 oranında gecikme zamlı olarak ödenecektir.
Süresinden sonra kendiliğinden ödenmeyen vergiler için; normal ve e-haciz yöntemleri uygulanarak bu vergiler mükelleften tahsil edilebilmektedir.

YERSİZ VE FAZLA ALINAN VERGİLER İADE EDİLİR Mİ?

Hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, sosyal güvenlik kurumlarında alınan emekli maaşından başka geliri olmayanlar, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri bina vergisine sıfır oranda tabi olacakları için bina vergisi vermeyecekler.
Ayrıca, bu koşulları taşımalarına rağmen bilmeden bu vergileri ödeyenler ne yapacak? Bu durumda olanlar Vergi Usul Kanununun 5 yıllık zamanaşımı süresi ve düzeltme hükümlerine göre vergilerini geri alabilecekler.
Nitekim Maliye Bakanlığı, ‘’Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunan emeklilerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için verecekleri bildirim nedeniyle bir süre belirlenmediğinden söz konusu uygulamadan yukarıda yer verilen şartların gerçekleştiği tarihten itibaren düzeltme zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulmak suretiyle geçmişe yönelik olarak yararlanılması mümkün bulunmaktadır.’’ Şeklinde özelge tayin etmiştir.
(GİB, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-258sayılı özelgesi).

SABRİ ARPAÇ

sonsoz.com.tr

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi

Güncel Bilgiler

altın
ANKARA